ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoot up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoot up*, -shoot up-

shoot up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoot up (phrv.) ยิงขึ้นไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, what, y'all just gonna shoot up the whole town because y'all mad?แล้วยังไง พวกนายจะไปไล่ยิงคนทั้งเมือง เพราะความโมโหงั้นเหรอ
Look, man, these two fools said they'd pay me a few dubs if I said I saw some gangsters shoot up the place, all right?ฟังนะ สองคนนั้นบอกว่าจะให้เงิน ถ้าฉันบอกว่า เห็นพวกมาเฟียยิงถล่มร้าน พอใจยัง
{\pos(192,230)}let the wetbacks and coons shoot up whoever they want to shoot up.ปล่อยให้ไอ้ขี้ข้าเม็กชิกันและไอ้มือปืนนิโกร จะยิงใครก็ได้
No matter what you shoot up there, it's closed.ไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณอัดลงไปที่นั่น.. มันปิดอยู่
But an SEC investigator and a banker do not shoot up a homeless encampment with automatic weapons.แต่ผู้ตรวจสอบของ กลต. และนักการธนาคารไม่ได้ยิง ที่พักของคนไร้บ้านด้วยปืนอัตโนมัตินะ
All I'm saying is, if I was an addict, rooms like this are why I shoot up in the first place.ที่ฉันพูดมาทั้งหมดก็คือ ถ้าฉันเป็นพวกติดยา ห้องแบบนี้จึงเป็นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเลือกที่นี่เป็นที่แรก
Well, at first I thought he came here to shoot up the place.ตอนแรกผมคิดว่าเขาแค่มา เตร่ดเตร่เฉยๆ
You don't want to shoot up no cows if you don't have to.มันจำเป็นต้องยิงวัวเลย
You shoot up here, 'cause your watch'll cover these up.นายฉีดเข้าตรงนี้ เพราะนาฬิกานายจะได้ปิดรอยได้
Is that the one where you skip the carbs and shoot up on smack?ใช่แบบที่นายเลิกกินแป้ง แล้วมาฉีดผงแทนใช่ไหม?
Quinn tried to force us to shoot up till, uh, till we snuck out of there.ควินน์พยายามจะบังคับให้เราใช้ยา จนกระทั่งเราหลบออกมาได้
So this is what you guys use when you need to shoot up in front of people.นี่เหรอที่พวกนายใช้กัน ตอนที่ต้องทำเป็นฉีดยาต่อหน้าคนอื่น

shoot up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P)

shoot up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พลุ่ง[v.] (phlung) EN: gush ; shoot up ; sent out/up/forth ; puff ; jet FR: monter dans le ciel
พุ่งพรวด[v.] (phungphrūat) EN: soar ; take off ; shoot up FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: shoot up ; spring up ; soar ; intrude FR:
ทะลึ่งพรวด[v. exp.] (thaleung ph) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoot up
Back to top