ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoot at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoot at*, -shoot at-

shoot at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoot at (phrv.) รัวใส่ Syn. aim at, take at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You shoot to kill, or you don't shoot at all.ถ้าจะเอาก็เอาให้ตายเลย ไม่งั้นก็อย่ายิง
You ever shoot at firemen?แกยิงพนักงานดับเพลิงใช่มั้ย?
You shoot at my family?/ แกยิงครอบครัวฉันใช่มั้ย?
But why did they shoot at her?ยังไงก็ตาม พวกเราเกือบจะถูกฆ่า แต่ทำไมพวกมันยิงใส่เธอละ?
The fights I been in, they don't shoot at you.ศึกที่ฉันเคยผ่านมา ไม่มีใครยิงปืนเข้าใส่
Then i gotta be back here for the photo shoot at 3:00. betty,you can't keep going at this pace.แล้วฉันจะต้องกลับมาให้ทันการถ่ายแบบตอน 3 โมง \ เบทตี้ เธอไม่สามารถทำแบบนี้ต่อไปได้นะ
I didn't know that they'd shoot at him.ฉันไม่รู้นี่ว่า พวกนั่นจะยิงมัน
There's a 6- to10-second flight time so you have to shoot at where the target's going to be.มีเวลาคิด 6-10 วินาที แล้วคุณต้องยิงไปยังจุด ที่เป้าหมายกำลังเคลื่อนที่ไป
If you're gonna shoot at something, kill it.ถ้าคิดจะยิงอะไรละก้อ\ ยังไงก็เอาให้ตาย,ไม่งั้นก็..
Leave that fucking prawn, man, I will shoot at pig. I'll shoot, sir!เอาเอเลี่ยนออกไป ท่าน ผมจะยิงหมู ผมจะยิงให้
Listen, I'll shoot at pig again for you. I'll pull the trigger.ฟัง ผมต้องยิงมันอีกที ส่วนคุณไปสับไก
Now I also called the Modesto PD told them not to shoot at youและผมยังได้โทรหาตำรวจของโมเดสโต้\ ว่าห้ามยิงคุณด้วย

shoot at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิงกัน[v. exp.] (ying kan) EN: shoot at each other FR: échanger des coups de feu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoot at
Back to top