ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

share with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *share with*, -share with-

share with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
share with (phrv.) แบ่งให้กับ See also: ปันให้กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any stories? No news, no little anecdotes to share with the folks?มีเรื่องรึเปล่า ข่าวเล็กๆน้อยๆ หรือยาถอนพิษก็ได้ เราให้เราฟังทีสิ
Mr Mulqueen, something you'd like to share with us?คุณมัลควีน มีอะไรอยากพูดให้เราฟังเหรอ
Why don't you share with the rest of us... what you just said to me, you piece of shit nigger!ทำไมเธอ/ไม่เข้ามาพักผ่อนกับพวกเราหน่อยหละ... ที่แกบอกฉัน /แกเป็นส่วนหนึ่งของพวกไอ้มืด!
So you'd have to share with all three of us.ดังนั้นคุณต้องนอนเตียงเดียวกับเราสามคน
Well, you play your cards right, maybe I'll share with you.ก็ถ้าทำตัวดีๆ ฉันอาจจะแบ่งให้ก็ได้นะ
Would you care to share with the rest of the class?คุณจะสนใจที่จะร่วมกับส่วนที่เหลือของชั้นเรียนหรือไม่
What's the real man's way... that you tried to share with us?คุณจะสอนวิธีเป็นลูกผู้ชายแบบไหนให้พวกเราครับ
You know what you should do? You should share with me.เอางี้มั้ยล่ะ ผมว่า เล่าให้ผมฟังก็ได้นะ
It seems that Agent Farris had some information she wished to share with you but not with this agency.ฉันดูผลการเรียน จากปฏิบัติการเบอร์ลิน
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง
Who wants to share with us?ใครอยากมีส่วนร่วมกับเราบ้าง?
I'll share with him.หนูจะแบ่งให้เขาอ่านค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า share with
Back to top