ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sex appeal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sex appeal*, -sex appeal-

sex appeal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sex appeal (n.) เสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม Syn. appeal, attraction, sex
English-Thai: HOPE Dictionary
sex appealn. เสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Snow White's youth and sex appeal means she'll get the record deal.สโนว์ไวท์ยังสาวและมีแรงดึงดูดทางเพศ หมายความถึงเธอได้ออกอัลบั้ม
And you don't have enough sex appeal to pull off a credible tango.และเธอไม่มีเสน่ห์ ทางเพศพอ ที่จะดึงแทงโก้ที่น่านับถือออกมา
Men can still preserve their sex appeal into old age.พวกผู้ชายจะคงเสน่ห์ต่อไปได้ จนแก่จนเฒ่า
A band with the raw sex appeal of Pamela Anderson and the quiet dignity of Angela Lansbury.วงดนตรีที่สรรค์สร้างด้วยเซ็กซ์แอปเพียลแบบดิบๆ ของพาเมล่า แอนเดอร์สัน และเกียรติภูมิ ของแองเจล่า ลันส์บิวรี่
We didn't touch the pottery. We're giving you sex appeal.เราไม่ได้สัมผัสเครื่องปั้นดินเผา เราให้คุณมีเสน่ห์ทางเพศ
Still no sex appeal.ยังคงไม่ดึงดูดเหมือนเดิมเลย
You know when we were talking about Madonna the other day... and how her music was being blasted like an intimidating cluster bomb... into everybody's office except for mine because apparently I lack a shred of sex appeal?ตอนเราคุยเรื่องเพลง ของมาดอนน่า ที่ดังไปทั่ว ยกเว้นห้องฉัน เพราะฉัน ไม่มีเสน่ห์ดึงดูด
Perfect complexion, and perfect proportions, overall sex appeal.ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รูปร่างเพอเฟค ดึงดูดเพศตรงข้ามสุดๆ
Buddy boy, you've got what they call sex appeal.นายก็เป็นสิ รวบรวมกองกำลังของนาย
Will Schuester has finally realized that his team's Achilles' heel is their utter lack of sex appeal.ว่า วิลล์ ชูสเตอร์ ได้ทราบแล้วว่า ทีมของเค้ามีจุดอ่อนที่ ความไม่น่าดึงดูดทางเพศอย่างร้ายแรง
I want to be something with sex appeal, like...ผมอยากได้แบบแรงดึงดูดทางเพศมากกว่า เหมือน...
You've got plenty of sex appeal.เธอน่ะมีแรงดึงดูดทางเพศเยอะนะ

sex appeal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, 吸引力] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness
性感[xìng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ, 性感] sex appeal; eroticism; sexuality

sex appeal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セックスアピール[, sekkusuapi-ru] (n) sex appeal
バンプ;ヴァンプ[, banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump
女殺し[おんなごろし, onnagoroshi] (n) (1) lady-killer (i.e. a man who is popular with women); knocking a woman dead (with sex appeal); (2) murderer of women; (3) murder of women
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sex appeal
Back to top