ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

send up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *send up*, -send up-

send up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
send up (phrv.) ส่งขึ้นไป (ข้างบน)
send up a trial balloon (idm.) ลองฟังเสียงตอบรับก่อน See also: ทดลองดูความเห็นของคนทั่วไปก่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โขมง (v.) send up See also: be filled with smoke
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we gotta send up our laser satellites to counteract theirs.ดาวเทียมเลเซอร์ของเราที่จะ รับมือกับพวกเขา
You're not strong enough for up here. Send up the pole. I'll watch out for lover boy.แรงเธอไม่พอหรอก ส่งไม้มา แล้วคอยระวังแฟนเธอด้วย
I don't want you up here, lady. Send up the pole. They're gettin' closer.ฉันไม่อยากให้เธอขึ้นมา ส่งไม้มาเร็ว พวกมันมาแล้ว
I can send up some sandwiches and beer if you like.ให้ผมส่งแซนวิชกับเบียร์ขึ้นไปไหมครับ
That way, you can just send up a signal flare.หรือว่าคุณจะทำหุ่นยนต์แบบนั้นก็ได้
You can send up a flare.นายส่งพลุสัญญาณได้นะ
I'm gonna radio down and have them send up Sean, see if he can help us with anything.ฉันจะลงไปเรียกวิทยุ ให้พวกเขาส่งฌอนมา - เผื่อว่าเขาจะช่วยเราได้บ้าง
Hey, did anybody send up my, um...?มีคนส่งของฉันมารึยัง
I mean, worst-case scenario... they send up a ladder or something, right?หมายถึง กรณีที่สถานการณ์มันเลวร้าย พวกเขาจะส่งบันไดขึ้นมาหรือว่าอะไรซักอย่างใช่มั้ย ?
If I run into any trouble, I'll send up a flare.ถ้าพ่อเจอปัญหาเมื่อไหร่ พ่อจะจุดพลุสัญญาน
You want me to send up another plane?จะให้ผมปล่อยเครื่องบินอีกเครื่องใช่ไหม
Have Norma send up a bouquet of flowers, and make sure that they repolish the cherrywood.ให้นอร์ม่าส่งช่อดอกไม้ขึ้นมา แล้วก็ต้องแน่ใจว่าเขาขักไม้เชอรี่อีกรอบ

send up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茶化す[ちゃかす, chakasu] (v5s) to poke fun at; to make fun of; to send up

send up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; belch out ; send out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า send up
Back to top