ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run to*, -run to-

run to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run to (phrv.) หาจุดเริ่ม See also: หาสาเหตุของ Syn. run back, wind back, wind on
run to (phrv.) วิ่งไปยัง See also: วิ่งไปหา
run to (phrv.) (ของเหลว) ไหลไปยัง
run to (phrv.) กระตุ้น See also: ผลักดันไปยัง (สถานที่)
run to (phrv.) ดำเนินไปจน (เวลา) See also: มีไปจนถึง (เวลา) Syn. run from
run to (phrv.) มีไปถึง See also: มุ่งไปทาง Syn. run down to
run to (phrv.) ขอความช่วยเหลือ See also: ขอคำแนะนำจาก
run to (phrv.) มีขนาด See also: มีจำนวน Syn. reach into, run into, run up to
run to (phrv.) จัดให้มี See also: หามาได้
run to (phrv.) มีลักษณะของ See also: มีแนวโน้มไปทาง Syn. run in
run to fat (phrv.) อ้วนเกินไป See also: มีน้ำหนักมากเกินไป
run to ruin (phrv.) พังทลายเพราะไม่ได้ดูแล
run to seed (idm.) ปล่อยปะละเลยให้ผุพัง See also: ไม่ได้รับการดูแล
run to seed (phrv.) (ต้นไม้) โตเร็ว See also: แก่เร็วเกิน
run to seed (phrv.) แย่กว่า See also: ต่ำกว่ามาตราฐาน Syn. go to
run to waste (phrv.) ปล่อยให้เสียไป
run together (phrv.) วิ่งไปพร้อมกับ
run together (phrv.) เอารวมกัน See also: ใช้ร่วมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why would Project 2501 run to Section 9?ทำไมโปรเจคท์ 2501 ถึงมายุ่งกับแผนก 9?
Do you mind if I run to call on Maria Lucas?เธอจะว่าอะไรมั้ยถ้าฉันจะไปหามาไรอา ลูคัส
You missed Pudge Fisk's home run to have a fuckin' drink with some lady you never met?- แม่นแล้ว ไปกินเหล้ากับผู้หญิงที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน
Go run to your fucking kike!วิ่งไปหาไอหมอนั่นเลย!
Francois, your taste may run to young soldiers... but I was referring to the beauty next to him.เจ้าสนใจทหาร แต่ข้าสนใจสาวสวยผู้นั้น
Now, if you want to avoid a legal situation, I suggest you run to the kitchen and get some tuna tartare for william Shakespeare on the house.หากคุณอยากเลี่ยงการขึ้นโรงขึ้นศาล ขอแนะนำให้เข้าครัว นำ "นำทาทาทูน่า" มาเสิร์ฟ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ โดยไม่คิดมูลค่า
But the bad part that makes me think I should run to the eye doctor right away is that it looked to me like she was totally butt-naked.แต่เรื่องไม่ดีนั่นทำให้ฉันคิดว่า ฉันต้องไปหาจักษุแพทย์ทันทีซะแล้ว แล้วมันดูเหมือนว่าหล่อนน่ะเปลือยล่อนจ้อนซะด้วย
I stood at my door about to run to my nieces' room when....ฉันยืนอยู่ที่ประตู เตรียมจะวิ่งไปที่ห้องหลานฉัน
How is it that firefighters run to a burning building, when everyone else is running out?นักผจญเพลิงเหล่านั้นกล้าที่จะ ฝ่าไปยังอาคารที่เพลิงลุกไหม้ได้ยังไง ในขณะที่คนอื่นๆกลับหนีเตลิดออกมา
When you took your shoes off in class today, I had to run to the window for air,ก็วันนี้ตอนที่คุณถอดรองเท้า เดี๊ยนต้องวิ่งไปสูดอากาศที่หน้าต่างแน่ะย่ะ
Free to yell and scream, call your dad, tell him to run to the neighbor's.จากนั้นคุณก็เป็นอิสระ จะร้อง จะกรี๊ด จะโทรหาพ่อคุณ ไปบอกเขาให้หนียังไงก็เชิญ ดีไหมละ
I have to run to the men's room.ผมต้องวิ่งไปห้องน้ำชาย

run to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball)
通じる[つうじる, tsuujiru] (v1,vi) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed; (P)
通ずる[つうずる, tsuuzuru] (vz) (See 通じる) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed
駆けつける(P);駆け付ける;駆付ける[かけつける, kaketsukeru] (v1,vi) to run to; to come running; to rush (someplace); to hasten; (P)

run to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิ่งขวักไขว่[v. exp.] (wing khwakk) EN: run to and fro FR:

run to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fett {n} | Fett ansetzenfat | to run to fat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run to
Back to top