ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run over*, -run over-

run over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run over (phrv.) วิ่งไปที่ Syn. run across, run round
run over (phrv.) ขับไปส่งที่ Syn. run across
run over (phrv.) (ของเหลว) ล้น See also: ท่วม, เลย
run over (phrv.) ชนล้มและบาดเจ็บ Syn. knock down, knock over
run over (phrv.) (สายตา) หรือส่วนอื่นของร่างกายไล่ไปตาม See also: มองผ่าน
run over (phrv.) ทำซ้ำ ๆ See also: ท่องจำ, เรียนรู้ซ้ำๆ Syn. go over, go through
run over with (phrv.) มี (บางสิ่ง) มากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, I wanna run over and see him now.{\cHFFFFFF}ไม่ฉันอยากทำงานมากกว่า และดูเขาในขณะนี้
"to run over the enemy."จัดการถล่มศัตรูให้ราบคาบ"
That's great. Maybe tomorrow we can rent a car, run over some puppies.เยี่ยม งั้นพรุ่งนี้ไปขับรถ ขับรถทับลูกหมาเลย
Said that he'd run over a naked woman on the highway....ขับทับหญิงเปลือยบนทางหลวง
You remember our milk run over Shanghai, don't you?คุณจำตอนที่เราบินด้วยกัน ทางเหนือของเซี่ยงไฮ้ได้มั๊ย
I understand. You run over a Chinaman. Stuff him in the back.นายขับรถทับคนจีน เอาเขาขึ้นท้ายรถ
And one rainy day when Ki- su was waiting for her she was run over while crossing the street and killedและ ในวันที่ฝนตก ตอนที่ Ki - su กำลังรอเธออยู่
After what I just saw from Weathers, you guys are gonna run over everybody.แต่หลังจากเห็นเวทเธอร์ส พวกนายชนะขาดแน่
Come on, Weathers, I wanna make it clear. Run through me. Run over me.มาเลยเวทเธอร์ส เอากันให้จะจะ วิ่งมาเลย วิ่งผ่านฉันให้ได้ วิลลี่
I Did, But It Kinda Got Run Over By A Taxi,ผมเอามา แต่ว่า มันถูกแท็กซี่ทับ
Now that you're here, I want to run over tomorrow's program.ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ผมต้องการที่ จะวิ่งออกไปโปรแกรมวันพรุ่งนี้
When she was 7, she found one run over by a truck.ตอนเธอ7 ขวบ เธอเจอศพคน

run over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎたるは及ばざるがごとし[すぎたるはおよばざるがごとし, sugitaruhaoyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more
過ぎたるは猶及ばざるが如し[すぎたるはなおおよばざるがごとし, sugitaruhanaooyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more

run over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon FR: superposer ; recouvrir
ทับ[v.] (thap) EN: press ; weigh down ; run over FR: presser ; tasser ; écraser
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run over
Back to top