ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run on*, -run on-

run on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run on (phrv.) พูดไม่หยุด See also: พูดไปเรื่อยๆ Syn. be off, be on about
run on (phrv.) (เวลา) ผ่านไป Syn. fly by, go by
run on (phrv.) พูดต่อไป
run on (phrv.) แล่นต่อไป (เรือ)
run on (phrv.) วิ่งบน
run on (phrv.) ทำให้ขับเคลื่อนไป See also: ทำให้วิ่งไป Syn. go by, work by
run on (phrv.) ตีพิมพ์บน
run on (phrv.) วิ่งชน
run on (phrv.) คิดถึง See also: นึกถึง, พูดถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ad will run on the back along with the grocery ads.ส่วนคําโฆษณาก็จะอยู่ด้านหลัง คู่กับโฆษณาร้านของชํา
Yeah. But can lightning run on ice?ใช่ แต่เร็วบนน้ำแข็งรึเปล่า?
You know, I think I'll run on up and take my afternoon nap, all right?คุณรู้มั้ย / ฉันคิดว่าจะออกไปวิ่ง แล้วก็นอนพักกลางวัน ดีมั้ย?
Gentlemen, we are going to make another run on the munition depot at Jametz.ท่านสุภาพบุรุษ เราจะเข้าโจมตีคลังแสง ที่จาเม็ตซอีกครั้ง
Thoroughness. I don't need a sorting run on the calls, just the raw transcripts'll be fine.ทั้งหมดเลย ไม่ต้องละเอียดยิบก็ได้ แค่บันทึกคร่าวๆ ก็พอ
And everything we run on him comes out clean.อะไรที่เราค้นได้ มันก็ออกมาสะอาดทุกที
Ah, like those cars that run on corn.Ah, like those cars that run on corn.
Who makes the trains run on time?ใครทำให้รถไฟมาตรงเวลา?
You run on gas.นายวิ่งได้ด้วยน้ำมันเหรอ
These machines run on random number generators.เครื่องพวกนี้ทำงานโดยการสุ่มตัวเลขน่ะ
I didn't know you could run on water.ผมก็ไม่รู้ว่าคุณวิ่งบนน้ำได้
I can run on anything.ฉันสามารถวิ่งไปได้ทุกๆ แห่ง

run on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels
間引く[まびく, mabiku] (v5k,vt) to thin out; to cull; to run on a curtailed schedule

run on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกยหินโสโครก[v. exp.] (koēi hinsōk) EN: run on the rocks FR: s'échouer sur les rochers

run on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run on
Back to top