ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run off*, -run off-

run off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run off (phrv.) วิ่งหนี See also: วิ่งออกไป Syn. run away
run off (phrv.) (ของเหลว) ไหลออกไป Syn. run away
run off (phrv.) หลบหนีจาก Syn. run away
run off (phrv.) (ขับรถ) ขโมยไป
run off (phrv.) รีบผลิต See also: รีบสร้าง
run off (phrv.) ทำสำเนา See also: ตีพิมพ์
run off (phrv.) พูดรัว See also: พูดแบบท่องจำ Syn. rattle off, reel off
run off (phrv.) ตัดสินผล (การแข่งวิ่ง) Syn. play off
run off (phrv.) กลิ้งไปถึงขอบหรือริมของบางสิ่ง (อย่างไม่ตั้งใจ)
run off (phrv.) ไม่มีผลต่อ
run off the rails (idm.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. go off, deep on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every time I get a little busy with something, I don't want you to run off and get married Me neitherผมหวังว่าพวกคุณจะนึกถึงพวกเรา อะไรๆที่พวกเราได้ทำและใช้เวลาร่วมกัน
My ship has run off course en route to sector 12.ยานของฉันขับหนีมาอย่างเร็วระหว่างนั้นก็มาถึงเขต 12
He never should've run off and hurt you all like that.เขาไม่ควรได้วิ่งหนี และทำร้ายคุณทั้งหมดเช่นเดียวกับที่
Put your finder up here against these words so the letters can't run off on youดูนี่ เอานิ้วชี้ไปที่ตัวหนังสือตรงนี้ ตัวหนังสือจะได้ไม่วิ่งหนี
And did his wife also run off with a priest?เมียเขาหนีตามพระไปเหมือนฉันมั้ย
You're telling me this thing will run off my body's energy?คุณบอกผมว่า เจ้าสิ่งนี้มันจะปิดการใช้พลังงานของผม
Dad! You can't just run off like thatหนีไปอย่างนั้นไม่ได้นะ
I can't afford to have my future queen run off with that Lycan again.ฉันไม่อยากให้ว่าที่ราชินีของฉันหนีออกไปกับไอ้ไลแคนนั่นอีก
If you'd like to do me one more favour, you could run off and find me a place to stay.ถ้าอยากจะทำอะไรให้ฉันอีกสักอย่างล่ะก้อ ช่วยไปหาที่นอนให้ฉันหน่อยสิ
I'll make you best man, 'cause I know you won't run off with her.แล้วนายก็จะมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว.. เพราะฉันรู้ว่า นายคงไม่พาเจ้าสาวหนีไปแน่ๆ
I have to run off another copy. I'll be back.พ่อต้องหาแบบอันใหม่ เดี่ยวพ่อกลับมา
They almost died when they thought that Chloe had run off with some guy that ran a gastropub in the city.พวกเขาจะเป็นจะตาย ตอนที่โคลอี้คิดจะหนีตาม... ...ไปอยู่กับไอ้หนุ่มคนนึงในแกสโตรผับ

run off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓皇出逃[cāng huáng chū táo, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ, 仓皇出逃 / 倉皇出逃] to run off in a great panic (成语 saw)
流失[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, 流失] drainage; to run off; to wash away

run off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆け出す;駆出す;駈け出す;駈出す[かけだす, kakedasu] (v5s,vi) to run off; to break into a run; to start running

run off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox FR: photocopier ; dupliquer
เตลิด[v.] (taloēt) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter ; run off ; go in all directions FR: courir dans tous les sens ; se disperser ; décamper ; déguerpir ; détaler ; s'enfuir ; se sauver ; ficher le camp (fam.) ; foutre le camp (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run off
Back to top