ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run into*, -run into-

run into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run into (phrv.) วิ่งเข้ามาอย่างเร็ว Syn. run in
run into (phrv.) ไหลเข้ามา (ของเหลว)
run into (phrv.) แวะมา See also: ขับมาหา
run into (phrv.) แทง See also: ทิ่ม
run into (phrv.) วิ่งชน See also: วิ่งกระแทก Syn. knock against
run into (phrv.) พบ (คน) โดยบังเอิญ Syn. bump into, happen on
run into (phrv.) เจอ See also: โดน (อากาศไม่ดี)
run into (phrv.) พบปะ (ความยุ่งยาก)
run into (phrv.) มีจำนวน See also: มีถึง, เพิ่มขึ้นไปถึง Syn. reach into, run to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล
Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.
Dummy, the surveyors say they may have run into some quicksand up ahead.คนสำรวจบอกว่ามีทราบดูดข้างหน้า
You didn't happen to run into Michelangelo?คุณคงไม่ได้ไปโผล่ในช่วงเวลาของไมเคิล แองเจิลโล่ด้วยนะ
That's when it gets fun, when you run into a pro.นั่นล่ะเรื่องสนุก แต่นายต้องเป็นมือโปรซะก่อน
I don't believe this. Every time there's trouble, I run into you.ทุกครั้งที่มีปัญหา ต้องเจอคุณทุกที
I just spent three minutes in this fuckin' place and run into a barney, huh?เข้ามาแค่ 3 นาที จะหาเรื่องปากแตกแล้วไหมล่ะ
I run into three cops.ฉันวิ่งไปเจอตำรวจสามคน
And now I'm supposed to just run into your arms and melt like butter on a hot muffin ?ฉันควรจะโผเข้าสู่อ้อมกอดคุณ แล้วละลายไปด้วยความรักงั้นรึ
We'll say, "If you don't want to run into Vargas don't go to this place."เราจะพูดว่า "ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะทำงานในวาร์กัสไม่ไปสถานที่แห่งนี้".
You're bound to run into him at the wedding.พ่อไปเจอเขาที่งานแต่งเราเลยก็ได้
They don't want to run into other patientsพวกเค้าไม่ต้องการแซงคิวคนไข้คนอื่น

run into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
突き刺さる;突刺さる;突きささる[つきささる, tsukisasaru] (v5r,vi) to stick into; to pierce; to run into
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
突き当たる(P);突き当る;衝き当たる;衝き当る[つきあたる, tsukiataru] (v5r,vi) to run into; to collide with; to come to the end of (a street); (P)
行き当たる;行き当る;行当たる;行当る[ゆきあたる;いきあたる, yukiataru ; ikiataru] (v5r,vi) to hit; to run into; to light on; to strike into; to come against; to deadlock
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into

run into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
ขับชน[v. exp.] (khap chon) EN: run into FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
พุ่งชน[v. exp.] (phung chon) EN: collide with ; run into FR: entrer en collision avec ; heurter
ซวย[v.] (sūay) EN: be unlucky ; be followed by a jinx ; run into bad luck ; fall on evil days FR: avoir la poisse ; avoir la guigne (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run into
Back to top