ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run down*, -run down-

run down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run down (phrv.) รีบวิ่งลง
run down (phrv.) ไหลลง (ของเหลว)
run down (phrv.) ขับไปส่ง
run down (phrv.) ชน See also: กระแทก Syn. knock down, knock over
run down (phrv.) พบ (หลังจากค้นหา) See also: หาพบ
run down (phrv.) ไล่จับ
run down (phrv.) พูดว่า See also: พูดนินทา Syn. crack up, cry down
run down (phrv.) (นาฬิกา, แบตเตอรี่เครื่องไฟฟ้า) หยุดทำงาน See also: หมด
run down (phrv.) เลิกใช้ Syn. phase in, phase out
run down (phrv.) เหน็ดเหนื่อย
run down (phrv.) วิ่งผ่าน
run down (phrv.) ไล่สายตา (หรืออวัยวะส่วนอื่น) ไปตาม/ลงไป
run down to (phrv.) รีบวิ่งไปถึง
run down to (phrv.) (ของเหลว) ไหลลงไป
run down to (phrv.) ขับไปส่ง
run down to (phrv.) (ดินแดน) แผ่ไปถึง Syn. run to
run down to (phrv.) เป็นของ See also: มาจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ran to the door, opened it up, saw the kid run down the stairs and out of the house.วิ่งไปที่ประตูเปิดมันขึ้นเห็นเด็กวิ่งลงบันไดและออกจากบ้าน
Later, we'll run down the landing procedure.เดี๋ยวเราจะทำตามขั้นตอนการบินลงพื้น
While we stood here, trying to stop Yvette from panicking, one of us could have stayed in the study, picked up the dagger, run down the hall, and stabbed the cook!ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ พยายามที่จะไม่ให้อีเว็ตต์ตื่นตระหนก หนึ่งในพวกเรายังคงอยู่ในห้องหนังสือ
You want the best of both worlds. You want to be able to run down here.แกจะเอาทุกอย่างเลยเหรอวะ แกอยากลงไปข้างล่างได้ด้วย
Okay, well, in that case, why don't you run down to the storeroom and get the rest of the wardrobe?ก็ได้ ถ้างั้น ทำไมเธอไม่ลงไปในห้องเก็บของซะ และจัดการกับชุดที่เหลือล่ะ
Don't run down the hallway - I'm sorryห้ามวิ่งนะ ขอโทษครับ
Um, would you run down to Madison and get me three pairs of pantyhose?Would you run down to Madison and get me three pairs of pantyhose?
So, do we have a deal, or should I run down the street to me old pal Beadle Bamford?งั้น คุณจะรับข้อเสนอของผมมั้ย หรือว่าผมควรจะโร่ไปบอกเพื่อนผม เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด
And a hose that run down his sleeve...แล้วก็มีท่อที่สอดอยู่ใต้แขนเสื้อ
I saw him run down toward the trains!ผมเห็นเขาวิ่งไปที่รถไฟ
When I was a boy I loved to wake up before anyone else, run down to the lake and watch the day begin.ตอนเด็กผมชอบที่จะตื่นก่อนคนอื่นๆ วิ่งไปที่ทะเลสาบและเฝ้าดูการเริ่มของวันใหม่
And run down security cameras around the perimeter, witnesses.ดึงภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยรอบๆ บริเวณนี้/N พยาน

run down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely
追い詰める;追いつめる[おいつめる, oitsumeru] (v1,vt) to corner; to drive to the wall; to run down; to track down; to chase after

run down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux
ทรุดโทรม[adj.] (sutsōm) EN: deteriorated ; dilapidated ; run down ; worn out ; in disrepair ; in poor condition FR:
ยอบแยบ[adj.] (yøpyaēp) EN: at a low ebb ; run down ; depleted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run down
Back to top