ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

root for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *root for*, -root for-

root for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
root for (phrv.) ส่งเสียงเชียร์ See also: ให้กำลังใจ Syn. cheer for, on pull for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll root for you from afarฉันได้แต่สนับสนุนอยู่ห่างๆ
After all this, are you still going to root for that man?ทั้งๆ ที่เป็นแบบนี้ เธอก็ยังจะเชียร์ผู้ชายคนนั้นอีกเหรอ?
Over time, hostages start to root for the captor.เป็นตัวประกันล่วงเวลา เริ่มต้นตอของการเข้าจับกุม
The root for "cantabile."รากศัพท์ของคำว่า "คันตาบิเล่"
Same result, but, you know, you should root for it.ผลลัพธ์ก็เหมือนกัน แต่นายก็รู้ นายน่าจะเชียร์มันนะ
They root for the home team.พวกเขารักทีมบ้านเกิดของเขา
After all he's been through, it kind of makes me root for him.หลังจากสิ่งต่างๆที่เขาได้ผ่านมา มันเป็นแบบเดียวกับฉัน รากฐานของเขา
Better call it, Coulson, 'cause I'm starting to root for this guy.รีบสั่งการเถอะ โคลสัน ผมเริ่มจะปลื้มหมอนี่เข้าให้แล้ว
You root for your favorite, you cry when they get killed. It's sick.เชียร์เค้า แล้วก็ร้องไห้ตอนเค้าตาย ไม่ไหวนะ
You would not root for the martyr.คุณจะไม่ใจอ่อนกับพวกเขา
I need fennel root for those with fever, willow bark.ข้าต้องการไหม สำหรับเย็บแผล
They raise them. They root for them.พวกเขาเลี้ยงลูก ให้ที่พักอาศัยลูก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า root for
Back to top