ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rip in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rip in*, -rip in-

rip in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rip in (phrv.) ฉีกหรือผ่าเป็นสองส่วน Syn. rend in, tear in
rip into (phrv.) ถอน/ดึงออกอย่างแรง Syn. tear into
rip into (phrv.) โจมตี See also: จ้องทำลาย Syn. lay into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it doesn't explain the rip in the space time continuum.แต่มันไม่ได้อธิบายถึงการสับสนช่วงเวลา
I'm not gonna stand here and do nothing. The darkness came through a rip in the universe three weeks ago.ความมืดได้เข้ามายังโลกเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ว
Jesus, dude, you let one rip in here before you got out?เธžเธฃเธฐเน€เธˆเน‰เธฒ เน€เธžเธทเนˆเธญเธ™ เธ™เธฒเธขเธญเธขเธฒเธเนƒเธซเน‰เธกเธตเนƒเธ„เธฃเน€เธชเธฃเน‡เธˆเธกเธฑเธ™ เธเนˆเธญเธ™เธ—เธตเนˆเธ™เธฒเธขเธˆเธฐเน„เธ”เน‰เธญเธญเธเน„เธ›เน€เธซเธฃเธญ
Our world was dying, and then a rip in time was discovered, and a bold new opportunity loomed for mankind.โลกเรากำลังจะตาย ต่อมา เราพบวิธี ที่จะเจาะข้ามเวลาได้ พร้อมๆกับโอกาสใหม่ของมนุษย์ เริ่มฉายแววขึ้น
Mine had a rip in the pocket that I sewed with a pink... thread.ของฉันมีรอยขาดที่กระเป๋าน่ะ และเย็บไว้ด้วยด้าย... สีชมพู
Slide the strip into the meter, we're ready to go.แค่เอาแผ่นสอดเข้ามิเตอร์ เดี๋ยวก็เสร็จ
I'll strip in your place!เรากลับไปที่ร้านกันเถอะ?
I'll see you at the airstrip in an hour. ? Oh, come on.ไว้เจอกันที่ลานบินในอีก ชม. โอ้ ไม่เอาน่า ผม...
On the day I appear on that "Finding Your Teacher" TV show, I'll rip into him on national television He'll be so embarrassedซักวัน ชั้นจะไปปรากฏตัวในรายการทีวี"ตามหาอาจารย์ของคุณ", ชั้นจะฉีกหน้า เขาในทีวีระดับชาติ เขาจะต้องขายหน้า
Yeah,I'm thinking of starting my trip in paris.อืม ผมว่าจะเริ่มเที่ยวจากปารีส
I was ten. We were on a camping trip in Jackson hole.ตอนสิบขวบ พวกเราไปตั้งแคมป์ที่ แจ๊คสัน โฮล
I should be back from my trip in time to go to the ball.ให้ทันงานบอลล์ละกัน ถ้าคุณจะเก็บเอาสิ่งที่ผมพูดไปคิดทบทวน

rip in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
点滴注射[てんてきちゅうしゃ, tentekichuusha] (n) intravenous drip infusion
野点;野点て;野立て(iK)[のだて, nodate] (n,vs) (1) open-air tea ceremony; (2) aristocrat taking a break during a trip in a palanquin; (3) something standing in the open

rip in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lochstreifengerät {n}perforation strip instrument

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rip in
Back to top