ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resisting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resisting*, -resisting-

resisting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resisting (adj.) ต่อต้าน (คำโบราณ) See also: คัดค้าน Syn. protesting
resisting (adj.) ซึ่งไม่ยอมแพ้ See also: ซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้ Syn. undefeated, stubborn
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรหด (adv.) resistingly See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด Ops. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ
ทระหด (adv.) resistingly See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough Syn. อดทน, บึกบึน Ops. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ

resisting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗性[kàng xìng, ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗性] resistance; capability of resisting

resisting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerstandskraft {f}resisting power; resisting force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resisting
Back to top