ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reside in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reside in*, -reside in-

reside in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reside in (phrv.) อาศัยอยู่ใน See also: มีบ้าน Syn. live at, live in
reside in (phrv.) ฝังอยู่ใน See also: มีอยู่ใน Syn. embody in, lie in
reside in (phrv.) เป็นของ See also: อยู่ในอำนาจของ Syn. repose in, rest in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they are to leave Brighton, they should come to Hertfordshire and reside in the neighbourhood.ถ้าพวกเขาจะออกจากไบรตัน พวกเขาน่าจะมาที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์นี่และมาอยู่ในละแวกบ้านเรา
I reside in Hanyang and I'm going back after a visit to my sick parentsเราเป็นชาวเมืองฮันยาง พ่อแม่สูงอายุไม่สบาย เลยมาเยี่ยมที่บ้านเกิดหนะค่ะ
Adam used to reside in Between homes.และตอนนี้เธอเป็นเจ้านายเขา เขาเป็นหนี้เธอทุกอย่าง
Soon, I would venture amongst evil men, butchers who now reside in my home and make them fear me.Soon, I would venture amongst evil men, butchers who now reside in my home... ...and make them fear me.
And then who knows what will happen to all the ones who reside in here?จากนั้นใครจะรู้่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
Why are you doing this to me? The devil doesn't reside in hell, Mr. Walker.ทำไมหมอทำแบบนี้กับผม ปีศาจไม่ได้อยู่ในนรกหรอกนะคุณวอลค์เกอร์
If you reside in the Glades, you need to get out now.ถ้าคุณอาศัยอยู่ ที่ เดอะ เกลดส์,/N คุณต้องออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้.
Rest assured, Mycroft, whatever this underground network of yours is up to, the secret will reside in something seemingly insignificant or bizarre.เชื่อเถอะ ไมครอฟต์ ไม่ว่าขบวนการใต้ดินของนายกำลังทำอะไรอยู่ ความลับมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูไม่สำคัญ ไม่ก็แปลกประหลาดไปเลย
Having a man like that reside in the Sept eats away at the Faith from the inside.การมีคนเช่นนั้นอยู่ที่วิหาร รั้งแต่จะทำลายศรัทธาจากภายใน

reside in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
定住[ていじゅう, teijuu] (n) (1) settlement; permanent residency; (vs) (2) to settle down in; to reside in; (P)

reside in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พำนักในประเทศไทย[v. exp.] (phamnak nai) EN: reside in Thailand FR: résider en Thaïlande

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reside in
Back to top