ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rake up quarrelsome matters or past mistakes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rake up quarrelsome matters or past mistakes*, -rake up quarrelsome matters or past mistakes-