ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarantee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarantee*, -quarantee-

quarantee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarantee (vt.) ประกันภัย See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง Syn. certify, endorse
quarantee (vi.) ประกันภัย See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง Syn. certify, endorse
quaranteed (adj.) ซึ่งมีประกัน Syn. warranteed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarantee
Back to top