ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puppy love

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puppy love*, -puppy love-

puppy love ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puppy love (n.) ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักแรก (n.) puppy love See also: first love Syn. รักแรกพบ
รักแรกพบ (n.) puppy love See also: first love
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it wasn't so you could come here and experience puppy love like a real live boy!และไม่ใช่เพื่อให้นายมาที่นี่ และมีรักกุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบหนุ่มชาวโลก
Got a little case of, uh, puppy love there, Esposito?เกิดอาการรักหมาขึ้นมารึไง เอสโปซิโต?
Great, so now it's puppy love.แจ๋ว ตอนนี้เป็นรักวัยหวาน
It's clearly puppy love.(ของเล่นส่งเสียงจูบกัน) อูววว์
What is it with you two, some kind of puppy love?พวกคุณ 2 คนเป็นอะไรกันหรือ เรื่องรักหวานแหววหรือไง

puppy love ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
早恋[zǎo liàn, ㄗㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 早恋 / 早戀] puppy love

puppy love ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รักของเด็ก ๆ[xp] (rak khøng d) EN: puppy love FR: premier amour [m]
รักแรก[n. exp.] (rak raēk) EN: puppy love ; first love FR: premier amour [m]

puppy love ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendliebe {f}puppy love; early love

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puppy love
Back to top