ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pull off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pull off*, -pull off-

pull off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull off (phrv.) เด็ดออก See also: ดึงออก Syn. take off
pull off (phrv.) ถอดออก (เสื้อผ้า) Syn. take off
pull off (phrv.) แล่นออกไป See also: ขับออกไป Syn. draw in, pull in
pull off (phrv.) แล่นออกไป See also: ขับออกไป Syn. draw in, pull in
pull off (phrv.) ประสบความสำเร็จ Syn. bring off, carry off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should have known I couldn't pull off this stupid prince wish.ข้าน่าจะรู้ ข้าไม่น่าขอพรให้เป็นเจ้าชายเลย
Oh, shit. We gonna die. Pull off the fuckin´ road.โอย เราตายแน่ หักหลบเร็ว
I guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup.แกควรจะหลั่งเลือดเพื่อการปฏิวัติ
It takes a criminal mastermind to pull off a heist from an unlocked, unguarded room down the hall.มันเป็นการวางแผนเกี่ยวกับอาชญากรรม ที่ทำให้การปล้นสำเร็จ จากห้องที่ไม่ล็อก ไม่มีการ์ดที่ห้องโถงด้านล่าง
There's so much to do to pull off this weddingมีเรื่องต้องทำเยอะแยะถึงจะจัดงานแต่งสำเร็จได้
Well obviously, if Scofield were, to be able to pull off this plot of another breakout, the public embarassment will be immensed to the Bureau.มันเห็นได้ชัดเลยว่า สกอฟีลด์สามารถที่จะแหกคุกอีกครั้ง แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้ง
Figured. You don't have the motive or the guts to pull off something like this.ก็ว่าอยู่ อย่างนายคงไม่มีแรงจูงใจ \ หรือกล้าพอจะทำอะไรแบบนี้หรอก
Just the ones who could pull off the bikini.แ่ค่คนที่สามารถใส่บิกีนี่ได้เท่านั้น
Now, we have located a shrink ray in a secret lab, and once we take this shrink ray, we will have the capability to pull off the true crime of the century.ตอนนี้เราหาเครื่องย่อส่วนเจอแล้ว แล็ปลับ และพอเราเอามันมาได้ เราก็จะสามารถ
We've never been able to pull off a funk number.เราไม่เคยใช้เพลงฟังก์
Not everyone can pull off Dior gray. - We need to redecorate.ไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับ สีเทาดิออร์ เราต้องแต่งห้องใหม่
If Barbra can pull off a bob, so can I.เลิกเอะอะได้แล้ว. ลงมือกันเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pull off
Back to top