ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propose to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propose to*, -propose to-

propose to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propose to (phrv.) ขอแต่งงานให้กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How do you propose to make them yours?คุณจะทำให้เป็นของคุณได้อย่างไร
What do you propose to do about it?แล้วคุณคิดว่าจะทำยังไงต่อล่ะ?
Can I propose to Aoi?ผมขออาโออิแต่งงานได้มั้ย?
The spirits tell me Shang will arrive and propose to Mulan before the sun sets.เหล่าบรรพชนบอกข้าว่า ชางยังปลอดภัยดีอยู่ และมู่หลานจะถูกขอแต่งงานก่อนตะวันตกดิน
Well, if she's not, I'll propose to her myself, and you know what?แหม แต่ถ้าเธอไม่ชอบนายแล้ว ฉันจะขอเธอแต่งงานเอง
Rule number one- don't propose to a girl on a bus.กฎข้อที่หนึ่ง-อย่าขอแต่งงานบนรถบัส
And what exactly do you propose to do about it?แล้วจริงแล้วตั้งใจจะทำอะไรกับมันละ
Did you propose to my sister?คุณขอพี่สาวชั้นแต่งงานหรือยัง?
You know why I wanted him to propose to me?เธอรู้ไหมว่าทำไม ฉันต้องการให้เค้า ขอฉันแต่งงาน
I've always wanted to propose to you in a special way.ผมตั้งใจมาตลอดเพื่อหาวิธีจะขอ...
Lee Mong Ryong, why don't you just propose to her now ?ลีมงยง ทำไมายไม่ขอคบกับเธอซะเลยวะ ?
I propose to clean up the mess, and you betray me!ฉันต้องการช่วยกอบกู้ประเทศแต่แกกลับทรยศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propose to
Back to top