ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

powder room

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *powder room*, -powder room-

powder room ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
powder room (n.) ห้องน้ำผู้หญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
powder roomn. ห้องน้ำสำหรับแขกผู้หญิง,ห้องน้ำ,ห้องยาในเรือรบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know how we have that powder room downstairs?รู้ใช่ไหมที่เรามี ห้องแป้งอยู่ชั้นล่าง
I always meant to use it in the powder room downstairs.ตั้งใจไว้เลยว่า จะใช้มันในห้องน้ำรับแขกชั้นล่าง
I, uh, I believe she went to the powder room to freshen up.ฉันคิดว่าแบลร์ไปห้องน้ำเพื่อผ่อนคลาย
At this very moment, she's in our powder room washing blood off her hands, literally.ตอนนี้ เธอกำลังอยู่ในห้องน้ำ ล้างแผลที่มือเธออยู่ จริงๆ
If it's okay, we'll just hit the powder room before we go.จะเป็นอะไรไหม, ถ้าเราจะไปแต่งหน้าอีกทีก่อนเราจะไป
Listen, I think we should wait with the powder room.เราน่าจะรอให้ห้องน้ำเสร็จก่อน
WELL,LOVELY POWDER ROOM.ห้องเสริมสวยที่นี่ดูดีจริงๆ
She said she was going to the powder room.เธอบอกว่าจะไปที่ห้องแต่งหน้า
The powder room's right there and we'll be upstairs if you need us.ห้องน้ำอยู่ทางนี้ พวกเราจะอยู่ข้างบนต้องการอะไรบอกได้
You probably had to run to the powder room. Let me fill you in.ว่าที่ดารา เคิร์ท ฮัมเมล
I thought you were supposed to be at Kick's fabulous soiree? I am. I'm hiding in the powder room.ก็อยู่แหล่ะ แต่ตอนนี้หลบอยู่ในห้องเติมแป้ง
Where's your powder room? Oh. Do I dare ask how the book club is going?ฉันจะไปเติมแป้งได้ที่ไหนคะ? ผมขอถามได้มั้ยว่า ชมรมหนังสือเป็นไงมั่ง?

powder room ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化粧室[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 化粧室] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room

powder room ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room
パウダールーム[, pauda-ru-mu] (n) powder room; changing room

powder room ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า powder room
Back to top