ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pound in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pound in*, -pound in-

pound in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pound in (phrv.) ตอก See also: ตอกเข้าไป Syn. drive in, hammer in
pound in (phrv.) สอนแบบบังคับ See also: ตอกย้ำ Syn. hammer in
pound into (phrv.) บดเป็นผง Syn. beat into, hammer into
pound into (phrv.) ตอกใส่
pound into (phrv.) (สอน) ตอกย้ำ Syn. hammer into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกเบี้ยทบต้น (v.) compound interest
ต้นชนดอก (n.) finance compound interest See also: increased interest that equals the capital
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I... I... all I can do is take him to the pound in the morning.ที่ผมทำได้ ตอนเช้าผมจะส่งให้หน่วยสุนัขเร่ร่อน
We buy aspirin by the pound in this house.ที่บ้านเราซื้อแอสไพรินเป็นปอนด์เลย
She had that thousand pound in cash on her, I thought, she must be one of the gang.ตัวเธอมีเงินสด เป็นพันปอนด์ด้วย ผมว่าเธอ อาจเป็นหนึ่งในพวกแกงค์
I work at the medical compound in Mgambo. I'm a doctor.ผมทำงานในหน่วยแพทย์ที่มแกมโบ้ ผมเป็นหมอ
An iridium-Based, organometallic compound Into the subject's brain.อิริเดียมเป็นพื้นฐาน ฉีดเข้าไปในสมองของผู้รับการทดสอบ
My family lost our compound in Newportครอบครัวของฉันต้องสูญเสีย
Well, if Lex wanted to hide her, he's got a research compound in Montana.อย่างงั้น ถ้าเล็กซ์ต้องการซ่อนเธอ เขาคงกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในมอนตานา
They're probably flying it back to their main compound in Virginia, along with Tony Almeida.พวกนั้นอาจกำลังบินกลับ ไปที่ฐานของพวกมัน ในเวอร์จิเนีย พร้อมกับโทนี่ อัลเมด้า
Your briefing materials include FBI intelligence about a cache of biological weapons on Starkwood's main compound in Northern Virginia.เอกสารสรุปของคุณจะมี เอกสารจากหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บ อาวุธชีวภาพในโรงงานหลักของสตาร์กวู้ด
Without the synthetic compound in those pills, her body will eventually turn on her.ถ้าปราศจากส่วนผสมสังเคราะห์ในยาเหล่านั้น ร่างกายของเธอจะเปลี่ยนเธอในที่สุด
We don't find Daniel, he's gonna turn that compound into a battleground.ถ้าเราไม่เจอตัวแดเนียล เขามีหวังเปลี่ยนหมู่บ้านนั้น ให้กลายเป็นสุสานแน่
Furnace will turn this compound into a gas in 60 seconds.เตาหลอมจะเผาสารนี้ให้กลายเป็นก๊าซภายใน 60 วินาที

pound in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复利[fù lì, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ, 复利 / 複利] compound interest
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements

pound in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
福利表[ふくりひょう, fukurihyou] (n) compound interest table
複利[ふくり, fukuri] (n) compound interest; (P)
複利法[ふくりほう, fukurihou] (n) compound interest method
重利[じゅうり, juuri] (n) compound interest

pound in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้อง[v.] (klǿng) EN: pound in a mortar FR:
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[n. exp.] (døkbīa choē) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[n. exp.] (døkbīa thop) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]
ต้นชนดอก[n.] (tonchondøk) EN: compound interest FR:

pound in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zinseszins {m}compound interest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pound in
Back to top