ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pin on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pin on*, -pin on-

pin on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pin on (phrv.) ตรึงด้วยหมุด
pin on (phrv.) ตรึงด้วยหมุด See also: ยึดไว้ด้วยหมุด
pin on (phrv.) โยนความผิดให้ Syn. fasten on, lay on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An inmate, on the other hand... pulls the pin on his fellow man.แต่ว่าโจรทำตรงกันข้าม ไม่เห็นหัวพวกพ้อง เอาแต่ตัวรอด
And I've been for firing pin on your gunและดัดไกปืนของแกแล้ว
Let's put a pin on it.เอางี้ ปักหมุดเรื่องนี้ไว้ก่อนดีไม๊?
There's a big ceremony, and all the dads come, and they pin on our badges.พ่อของทุกคนจะต้องมาร่วมงาน ติดตราสัญลักษณ์ของเรา
But he promised he'd come to my Explorer ceremony to pin on my Assisting the Elderly badge.แต่เขาสัญญาว่าจะมาร่วมงานฉลอง มาติดสัญลักษณ์การช่วยเหลือผู้ชราให้ผม
Set that pin on the tripod.ทีมเวิรค์ คือกุญแจสำคัญของหมู่ปืนกลแห่งหน่วยนาวิกโยธิน
Every time I've pictured her, it's with this pin on her formal dress and a big smile on her face.ทุกครั้งที่หนูจินตนาการถึงแม่ จะมีเข็มกลัดนี่ติดอยู่ บนชุดทางการและรอยยิ้มบนใบหน้าแม่
The pin on the lapel, it's also mine.เข็มกลัดตรงปกเสื้อ ก็เป็นของฉันด้วย
I'm trying to find a way to put a spin on this so it doesn't look like crazy runs in our family.ฉันหมายความ, ก็เหมือนกับนายนั้นหละ, โอเคนะ? ตอนนี้,วันนี้ ฉันพยายามหาทางออก มันสับสนไปหมด
FROM "CASINO ROYALE," BUT I DID PUT MY OWN SPIN ON IT.จาก "casino royale" นิดนึง แต่ฉันก็แต่งผสมๆไปด้วย
Chopin once had malnutrition.ส่วน โชแปง*ครั้งก็เคยเป็นคนอดอยาก *นักประพันธ์ดนตรีและนักเล่นเปียโนชาวโปแลนด์
Well, sir, I had every intention of putting our own spin on it.ท่านครับผมตั้งใจจะทำให้มันเป็น การตีความใหม่

pin on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up

pin on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลัด[v.] (klat) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag ; pin on ; pin together FR: agrafer ; épingler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pin on
Back to top