ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

petty officer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *petty officer*, -petty officer-

petty officer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
petty officer (n.) นายทหารเรือ (สัญลักษณ์ย่อคือ PO หรือ P.O.)
English-Thai: HOPE Dictionary
petty officern. นายจ่าทหารเรือ (p.o. 1st class จ่าเอก,p.o. 2nd class จ่าโท,p.o. 3rd class จ่าตรี), Syn. small
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chief Petty Officer Darren McAndrews.Do me a favor. When you finish, turn off the Iights.
This is Chief Petty Officer Stark, Yeoman Calendar, and...นี่หัวหน้า นายทหาร สต้าต โยแมน, และ...
Deceased is Petty Officer Steven Nicholas Vargo.ผู้เสียชีวิตเป็นจ่าสตีเว่น นิโคลลัส วาร์โก้
I have a connection between our murder victim,Petty Officer Vargo, and former Navy Petty Officer Brian Roberts.เจอความสัมพันธ์ระหว่างฆาตกรกับจ่าวาร์โก้. และจนท.เบรน โรเบิรตส์
I never knowingly had any contact with Petty Officer Steve Vargo.ฉันไม่เคยจะรู้มาก่อนว่าคุณมีการติดต่อกับจ่าสตีฟ วาร์โก้.
Take Petty Officer Goodnow's bodyเอาศพของนายทหารเรือกู๊ดนาว
The first half of the sequence is ID information for a petty officer named Andrew Rusk.ครึ่งแรกของรหัส คือเลขประจำตัว ของเจ้าหน้าที่ชื่อ แอนดรู รัสค์
X.O., permission to shoot petty Officer Brannan in the head.X.O., ขออนุญาตยิง พลทหารแบรนแนนอยู่ส่วนหัว
Ouellette. Petty Officer Patton.โอลเลทท์ ช่วยผู้บังคับการเรือ แพตตัน
Sir, Petty Officer Michael Stigman, ID number 540333.เซอร์ไมเคิลเจ้าหน้าที่จิ๊บจ๊อย จำนวน Stigman, ID 540333.
Have Petty Officer Stigman dropped outside the main gate.มี Stigman ช่วยผู้บังคับการเรือ ลดลงนอกประตูหลัก.
Robert Johnson Phillips, petty officer third class and ship storekeeper.โรเบิร์ต จอห์นสัน ฟิลลิปส์ จ่าตรี เป็นเจ้าหน้าที่คลังเก็บของ

petty officer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上等兵曹[じょうとうへいそう, joutouheisou] (n) chief petty officer
海曹[かいそう, kaisou] (n) petty officer (navy)

petty officer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; Sgt (abbr.) ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military ; sarge (inf.) FR: sous-officier [m] ; sergent [m]
จ่าโท[n. exp.] (jā thō) EN: second petty officer FR:
จ่าตรี[n. exp.] (jā trī) EN: third petty officer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า petty officer
Back to top