ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

petty offenses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *petty offenses*, -petty offenses-

petty offenses ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

petty offenses ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า petty offenses
Back to top