ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peper*, -peper-

peper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peper (vt.) ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน Syn. spice

peper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่องฟ้า[n.] (feuangfā) EN: bougainvillea ; Paper flower ; Peper Flower ; Kertas FR: bougainvillée [f] ; bougainvillier [m]
เบี้ยภูเขา[n. exp.] (bīa phūkhao) EN: Peperomia heyneana FR: Peperomia heyneana
กระสัง[n.] (krasang) EN: pellucoid-leaved pepper ; Peperomia pellucida FR: Peperomia pellucida
เบี้ยภูเขา[n. exp.] (krasang kha) EN: Peperomia heyneana FR: Peperomia heyneana
งานสบาย ๆ[n. exp.] (ngān sabāi-) EN: easy work FR: boulot pépère [m] (fam.)
ผักเบี้ยสี่ใบ[n. exp.] (phakbīa sī ) EN: Peperomia tetraphylla FR: Peperomia tetraphylla
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peper
Back to top