ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oxygen tent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oxygen tent*, -oxygen tent-

oxygen tent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oxygen tent (n.) กระโจมสำหรับให้อ็อกซิเจนกับคนไข้ See also: เต็นท์อ็อกซิเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oxygen tentกระโจมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

oxygen tent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸素テント[さんそテント, sanso tento] (n) oxygen tent

oxygen tent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เต็นท์ออกซิเจน[n. exp.] (ten ǿksijēn) EN: oxygen tent FR: tente à oxygène [f]

oxygen tent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerstoffzelt {n}oxygen tent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oxygen tent
Back to top