ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ornaments

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ornaments*, -ornaments-

ornaments ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ornaments (n.) เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา Syn. frippery
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาตะเพียน (n.) fishshaped ornaments made of palm leaf
รูปพรรณ (n.) ornaments See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry
ทองต้นแขน (n.) ornaments for the arms Syn. พาหุรัด
เครื่องทอง (n.) gold ornaments See also: gold plate Syn. เครื่องทองหยอง
เครื่องทองหยอง (n.) gold ornaments See also: gold plate

ornaments ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, 楘] ornaments on chariot-shaft
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 瑢] gem ornaments for belts
[pèi, ㄆㄟˋ, 佩 / 珮] girdle ornaments
金饰[jīn shì, ㄐㄧㄣ ㄕˋ, 金饰 / 金飾] gold ornaments
摆设儿[bǎi shè er, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ ㄦ˙, 摆设儿 / 擺設兒] ornaments; furnishings
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 瓖] ornaments
[dāng, ㄉㄤ, 璫] pendant ornaments
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 璲] pendant girdle-ornaments

ornaments ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P)

ornaments ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องทองหยอง[n. exp.] (khreūangthø) EN: gold ornaments FR:
ปลาตะเพียน[n.] (plātaphīen) EN: fishshaped ornaments made of palm leaf ; fishshaped ornaments tied around the waist of a child FR:
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: jewellery ; gold or silver ornaments FR: joaillerie [f]
ถนิม[n.] (thanim) EN: jewelry ; decorative ornaments ; ornament FR:
ทองต้นแขน[n. exp.] (thøng ton k) EN: ornaments for the arms FR:
เครื่องทอง[n.] (khreūangthø) EN: gold ornaments; gold plate FR:

ornaments ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarschmuck {m}hair ornaments

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ornaments
Back to top