ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

not exactly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *not exactly*, -not exactly-

not exactly ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're not exactly what you seem, are you?คุณไม่ใช่อย่างที่เห็นนี่ใช่ไหม?
You're not exactly what you seem, are you?เธอไม่ใช่คนอย่างที่เห็นชัดๆ อยู่นี่ใช่ไหม

not exactly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เชิง[X] (mai choēng) EN: not exactly ; not quite ; cannot say FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า not exactly
Back to top