ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motion picture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motion picture*, -motion picture-

motion picture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motion picture (n.) ภาพยนตร์ Syn. moving picture, cinema
English-Thai: HOPE Dictionary
motion picture n.ภาพยนตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motion pictureภาพยนตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์
Preston, you have a lot to learn about the motion picture business.ขืนปล่อยให้มันถลุง มีหวังเราล่มจม
Though I understand that a motion picture should stand on its own,ฉันรู้ว่าภาพยนตร์ ควรเล่าเรื่องจริง
See, our motion picture is not just gonna make my kids happy.ดูซิ ภาพยนตร์ไม่เพียงแค่ทำให้ลูกสาวผมมีความสุข
I don't think any television cameras or motion picture cameras have ever gone up there, 'cause that's where you live.ผมไม่คิดว่าเคยมีกล้องทีวี... หรือกล้องภาพยนตร์ขึ้นไปบนนั้น เพราะเป็นที่อาศัยของคุณ
I came to Hollywood over 60 years ago and immediately fell in love with motion pictures.ผมเข้าฮอลลีวู้ดมากว่า 60 ปี และตกหลุมรักภาพยนตร์
Invented the motion picture.ได้สร้างภาพยนตร์ขึ้นมาเรื่องหนึ่ง
Gonna make some motion pictures# ต้องทำภาพเคลื่อนไหวซะแล้ว
If it were the birthplace of motion pictures, we'd all be singing "Hooray for Leonardwood."ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดภาพเคลื่อนไหว เราก็คงได้ร้องเพลง "ไชโยให้เลนเนิร์ดวู้ด"
I cannot wait till she wakes up and I can ask her all these amazing questions about how they made those motion pictures.ฉันรอให้เธอตื่นไม่ได้นะ และฉันจะถามเธอทั้งหมดทุกคำถามที่สุดอะเมซิ่ง พวกเขาทำหนังมากี่ภาควะนั่น
My secret night was feeling more and more like a dream... (Horns honking) While mouse worried hers was turning into a nightmare. (Emotion pictures' "rescue remedy" on radio)ค่ำคืนความลับของฉัน ยิ่งรู้สึกเหมือนฝันมากขึ้น มากขึ้นไปอีก ... ขณะที่เม้าส์กำลังกังวลว่า จะกลายเป็นฝันร้ายของเธอ โอเค มาคิดกันอีกที
"motion pictures, video games,ภาพยนตร์,วิดีโอเกมส์,

motion picture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, 奥斯卡 / 奧斯卡] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届

motion picture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
映倫[えいりん, eirin] (n) Motion Picture Code of Ethics Committee
トーキー(P);トーキ[, to-ki-(P); to-ki] (n) (1) talkie (motion picture with sound); (2) prerecorded announcement; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
動画[どうが, douga] video, motion picture

motion picture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนัง[n.] (nang) EN: movie ; cinema ; motion picture ; film FR: film [m] ; cinéma [m]
ถ่ายภาพยนตร์[v.] (thāiphāppha) EN: make movie ; film ; shoot a movie ; take a motion picture FR: filmer ; tourner un film

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motion picture
Back to top