ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

match against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *match against*, -match against-

match against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
match against (phrv.) เปรียบเทียบกับ See also: เทียบเท่ากับ Syn. match with
match against (phrv.) จัดการต่อสู้ระหว่าง Syn. match with
match against (phrv.) ต่อต้าน See also: ขัดแย้งกับ Syn. pit against Ops. match with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we're one fighter short... which means that we'll lose the match against Haekang.ดังนั้น พวกเราก็ขาดไปอีกคนหนึ่ง... ซึ่งหมายความว่า เราจะแพ้ในการแข่งกับแฮคัง
We've won an invitation match against Chon Chen Group last week.อาทิตย์ที่แล้วในการแข่งรับเชิญ เราชนะทีมชอนเชนกรุ๊ปมาค่ะ
Carragher scored in his first match against Middlesbrough.คาร์ราเกอร์ยิงประตูแรกได้ นัดพบกับมิดเดิ้ลโบรห์
We had a match against The Virginia Slims.พวกเรามีแข่งกับทีมเวอร์จิเนียร์สลิม
Having won the lnterzonal, he is the odds-on favorite to win the Candidates Tournament and gain a match against the current world champion.หลังจากชนะระดับอินเตอร์โซน เขาก็กลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ไปชิงแชมป์โลก
After the match against TyLoo, everyone was very excited, you know.หลังจากที่สู้กับทีม TyLoo ทุก ๆ คนตื่นเต้นมากๆ
We had just lost our confidence match against Na'Vi.พวกเราเพิ่งสูญเสียความมั่นใจ จากเกมที่เจอกับ Na'Vi
I got a rematch against the guy who gave it to me.ฉันได้รีแมชท์อีกครั้ง กับผู้ชายที่ให้รอยนั่นมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า match against
Back to top