ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mash up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mash up*, -mash up-

mash up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mash up (phrv.) ต ี(มัน) ผสมกับนมและเนยให้เละด้วยช้อนส้อมหรือสิ่งอื่น
mash up (phrv.) ทำให้บาดเจ็บ See also: ทำร้าย Syn. smash up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Oompa-Loompas looked for other things to mash up with the caterpillars to make them taste better:เขาก็เลยหาอย่างอื่น มาผสมเพื่อทำให้รสมันดีขึ้น
They mash up my whip with a bully van they stole, start threatening me about aliens or some shit, facing me down, telling me I'm gonna get shifted.พวกมันขโมยรถตำรวจแล้วขับมาชนรถกูซะยับ แถมยังเอาเรื่องเอเลี่ยนมาขู่กูอีก พวกมันมายืนต่อหน้ากูแล้วบอกให้กูเชื่อมัน
I had to mash up Benadryl in his ice cream to get him to fall asleep.จนฉ้นต้องบดเบนนาดริลใส่ไอศกรีม เพื่อให้เขาหลับ
Daddy was mean to me, so I'm gonna smash up all his toys.""ป๊ะป๋าใจร้ายกับผม ผมจะพังของเล่นพ่อซะ"
I'm sure he'd love to smash up some of your mannequins at his next photoshoot.ฉันมั่นใจว่าเขาต้องอยากทุบหุ่นจำลองของคุณให้เละ ในงานถ่ายชุดต่อไปของเขา
I was worried about the wedding-graduation mash up, but it's testing really well with women.ผมแอบห่วงที่มันเป็นการโฮะ งานแต่งกับงานรับปริญญา

mash up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き潰す[たたきつぶす, tatakitsubusu] (v5s) to smash up; to defeat crushingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mash up
Back to top