ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malignment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malignment*, -malignment-

malignment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malignment (n.) การใส่ความ See also: การใส่ร้ายป้ายสี Syn. slander, vilification, calumniation
malignment (n.) การแก้แค้น See also: การแก้เผ็ด, การอาฆาต Syn. rancorous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malignment
Back to top