ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look well

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look well*, -look well-

look well ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look well (phrv.) ดูมีสุขภาพดี See also: ดูแข็งแรง Syn. get well
look well (phrv.) สวยงาม See also: ดึงดูดใจ, เข้ากันได้ดีกับ Syn. look good Ops. look bad
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thought you were hurt, look well to me.คิดว่าเธอป่วย, ดูชั้นดีเชียว
You two look well suited for each other...แต่พวกคุณดูเหมาะสมกันนะ
You don't look well today.คุณดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
♪ You hit me like the sky fell on me, fell on me ♪ ♪ And I decided you look well on me, well on me ♪ ♪ So let's go somewhere no one else can see ♪#เธอโดนใจฉันเหมือนฟ้าถล่มใส่ตัวฉัน ใส่ตัวฉัน# #และฉันตัดสินใจว่าเธอถูกใจฉัน ถูกใจฉัน# #งั้นเราไปที่ที่ไม่มีใครเห็น#
You look well suited for battle, My Lord.คุณดูเหมาะดี สำหรับการรบ, พระเจ้าของฉัน
Why are you bringing me into your relationship? You two look well together. You two should just date!จะดึงฉันไปเกี่ยวด้วยทำไม พวกพี่ก็เหมาะกันดี คบกันซะเลยสิ
You don't look well, Jerome. Why don't you go home?คุณดูไม่ค่อยดี Jerome ทำไมคุณไม่กลับบ้าน
So good to see you, Henry. - You look well.ดีใจที่ได้เจอนาย เฮนรี่
What's wrong? You don't look well.เป็นอะไรไป เจ้าดูไม่ดีเลย
Mother Immaculata, you look well.คุณแม่อิมมาคูลาต้า ดูดีจังเลย
But you don't look well. I'll drop by.เปล่านะคะ, ฉันได้รับอนุญาตให้ออกแล้วต่างหาก
Are you well? You look well.คุณเป็นไงบ้าง คุณดูดีนี่

look well ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูไม่สบาย[v. exp.] (dū mai sabā) EN: do not look well ; appear unhappy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look well
Back to top