ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look good

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look good*, -look good-

look good ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look good (phrv.) มีลักษณะดี See also: ดูใจดี, ดูมีเมตตา Ops. look bad
look good (phrv.) น่าดึงดูดใจ See also: เข้ากันกับ, สวยงาม Syn. look well Ops. look bac
look good (phrv.) มีความหวัง See also: มีกำลังใจ, ช่วยให้มีความหวัง Ops. look bad
look good (phrv.) ไม่สมควร See also: ไม่เหมาะสม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูดี (v.) look good See also: have good appearance Ops. ดูไม่ดี, ดูแย่
ดูไม่จืด (v.) does not look good Syn. ดูไม่ได้, ดูไม่ดี
ดูไม่ดี (v.) does not look good Syn. ดูไม่ได้
ดูไม่ได้ (v.) does not look good Syn. ดูไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would not look good for him if somebody saw me here.เขาจะมองฉันในทางไม่ดี ถ้ามีใครเห็นฉันที่นี่.
Sure do look good in them baby doll shoesแน่ใจว่าจะดูดีในพวกเขารองเท้าตุ๊กตาทารก
You sure do look good in them baby doll shoesคุณแน่ใจหรือว่าจะดูดีในพวกเขารองเท้าตุ๊กตาทารก
Sorry. Thanks. You look good too.โทษค่ะ ขอบคุณ คุณก็ดูดีคะ
Besides, they look good on me.อีกอย่างนะ ฉันใส่แล้วสวยจะตาย
You'll look good in red Try thisดูดีนะลองสวมชุดแดงดูซิ
You look good in anything.You look good in anything.
A few extra Miles look good on a player, and you are a player, g.ฉันเป็นรุ่นปีที่แล้ว อีก 2-3 ไมล์จะดูดีสำหรับตัวจริง... และคุณคือตัวจริง จี
Think it'll look good on you?เธอคิดว่าจะเหมาะเหรอเวลาอยู่กับเธอ?
Making him look good is really bad. Understand?ทำให้เขาดูดีอย่างนี้ มันไม่ดีหรอกนะ เข้าใจบ้างรึเปล่า?
I think they look good togetherฉันคิดว่าเขาดูดีเหมือนกัน
When word gets out, it won't look good for them either.้ถ้ามีคนเอาไปพูด พวกเขาก็จะดูไม่ดีไปด้วย

look good ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly
様になる[さまになる, samaninaru] (exp,v5r) to look good
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P)
着映え[きばえ, kibae] (n) (clothes which) look good on a person
過ちを文る[あやまちをかざる, ayamachiwokazaru] (exp,v5r) to not try to fix an error but rather make it look good on the surface only
雲行きが怪しい[くもゆきがあやしい, kumoyukigaayashii] (exp) (1) the clouds look menacing; (2) things don't look good
馬子にも衣装;馬子にも衣裳[まごにもいしょう, magonimoishou] (exp) anybody can look good with the right clothes (lit
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off

look good ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูดี[v. exp.] (dū dī) EN: look good FR:
ดูไม่จืด[v. exp.] (dū mai jeūt) EN: do not look good FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look good
Back to top