ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

live well

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *live well*, -live well-

live well ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
live well (phrv.) ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา Syn. live high
live well (phrv.) ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่ดีกินดี (v.) live well See also: live well-off, live in plenty, live a good life, enjoy a happy life, have the good things of life Syn. สุขสบาย Ops. อดมื้อกินมื้อ, อดอยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He still live well andแล้วไอ้เนี๋ย มันดีกว่าฉันเปล่าล่ะ
You couldn't just go back to your swamp.. and live well enough alone.นายจะไม่ได้กลับไปอยู่หนองน้ำของนาย และอยู่อย่างสบาย ๆ ซะแล้ว
You can live well at some other places, too.นายจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้
The shop he left behind... allowed my mother and me to live well.ร้านค้าที่พ่อทิ้งไว้เบื้องหลัง... ทำให้แม่กับฉัน ยังมีชีวิตที่ดีได้อยู่.
Eat well and live well!ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะ
Live well, and don't argue.อยู่กันดีๆล่ะ อย่าทะเลาะกัน
You must continue to live well.เจ้าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป
Say that you will live well.ว่าเจ้าจะต้องมีชีวิต
You do like to live well, honey.คุณชอบใช้ชีวิตสุขสบายจริง ๆ นะ ที่รัก
He does not live well, you can see that.เขาสุขภาพไม่สู้ดีแล้ว เธอเห็นใช่มั๊ย
I... just want you to be happy and live well. That's all I expect.ถ้าหากลูกได้อยู่อย่างสุขสบายและมีความสุข แค่นี้แม่ก็พอใจแล้วหละ
Use this blanket and live well~.\ ใช้นี่คลุมไว้า และ มีชีวิตรอดได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า live well
Back to top