ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let into*, -let into-

let into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let into (phrv.) ปล่อยให้เข้าไป See also: อนุญาตให้เข้า
let into (phrv.) ปล่อยให้เข้าไป (อากาศ, น้ำ)
let into (phrv.) เข้าร่วมกลุ่มหรือเหตุการณ์
let into (phrv.) ดึงเข้ามาร่วม (สิ่งที่เป็นความลับ) See also: ปล่อยให้ล่วงรู้ความลับ Syn. get in on
let into (phrv.) ทำให้จมลงใน See also: สอดลงไป
let into (phrv.) โจมตี (ด้วยคำพูดหรือกำลัง) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lay into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first girl I let into my life and she tries to eat me.ผู้หญิงคนแรกที่เข้ามาในชีวิตผม เธอพยายามกินผม
I thought about all the people that I've let into my life since I've been back.ผมคิดถึงผู้คนทุกคน ที่อยู่ในชีวิตผม ตั้งแต่ผมกลับมา
He combined the Grand Allegro from ballet into the Samba.เขาประสานแกรน แอลเลโกร จากบัลเล่ห์ สู่แซมบ้า
/"Dash swept Scarlet into his arms.แดชตวัดสการ์เล็ตเข้ามาในอ้อมแขน
The KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet into the man's leg.หน่วยกองกำลังลับอดีตสหภาพโซเวียต กระโดดร่ม ฉีดสารขนาดเล็ก เข้าไปในขาผู้ชายคนนั้น
I should just go ahead and empty evey goddamn bullet into my brain and leave you with nothing.ฉันควรจะไป แล้วใช้กระสุนให้หมด... ...ยิงสมองฉัน คุณจะไม่เหลืออะไรเลย
You were caught because the hall surveillance camera caught you taking the wallet into the bathroom.คุณถูกจับโดยกล้องวงจรปิดของห้าง ขณะที่คุณหยิบกระเป๋ามาจากในห้องน้ำ
We're gonna find him alive, Samuel, or I'm gonna put a bullet into your head.เราจะตามหาเค้าตัวเป็นๆ แซมมวล
It's easy enough to load a new bullet into an empty shell casing like the one we found.มันเป็นเรื่องง่าย ที่จะใส่กระสุนลูกใหม่ ในปลอกกระสุนว่างๆได้ อย่างที่เราพบ
Is that you translated the tablet into...ที่นายแปลจารึกเป็นภาษา...
I-I hit a wall translating the tablet into English.ผม... ผมตันเกินกว่าจะแปลมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
Split loads, turning one bullet into two.กระจายกระสุน เปลี่ยนกระสุนนัดหนึ่งเป็นสองนัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let into
Back to top