ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lengthways

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lengthways*, -lengthways-

lengthways ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lengthways (adv.) ตามยาว Syn. longwise, longways, longitudinally

lengthways ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Längsrichtung {f} | in der Längsrichtunglongitudinal direction | lengthwise; lengthways

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lengthways
Back to top