ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leave in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leave in*, -leave in-

leave in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leave in (phrv.) ปล่อยเข้าไป See also: ทิ้งไว้ข้างใน, ทอดทิ้งไว้
leave in (phrv.) ปล่อยให้ไฟลุก See also: ปล่อยให้ไฟติดอยู่ Syn. keep in
leave in (phrv.) เหลือไว้ (คำพูดหรือการกระทำ) See also: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลาบวช (v.) take leave in order to enter priesthood
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Though he was sure no local people would steal... ... the old man thought a gaff and a harpoon... ... were needless temptations to leave in a boat.และแม้ว่าเขาจะเป็นค่อนข้าง แน่ใจว่า ไม่มีคนในท้องถิ่นจะขโมยจาก เขา ชายชราคนหนึ่งคิดว่าฉมวก และฉมวกอยู่
We can't leave in two days.เราไม่สามารถปล่อยให้ในวันที่ สอง
Yeah. Mm-hmm. No, me and Fabienne are gonna leave in the morning.ใช่ อืมมมม ไม่มีฉันและ Fabienne จะลาเธอในตอนเช้า
Oh. Looks like she didn't leave in such a hurry after all.เธอคงไม่ค่อยรีบร้อนซักเท่าไรเลย
You shouldn't listen to talk. You leave in a week.นั่นมันข่าวลือ คุณได้ไปสุดสัปดาห์นี้
To limit how much of my In-Valid self I'd leave in the Valid world.เพื่อจำกัดความบกพร่องของตัวเอง
I leave in two days.อีกสองวันผมก็จะไปแล้ว
Joan and Tommy are here. Can't you leave in the morning?แต่โจนกับทอมมี่มา พรุ่งนี้เช้าค่อยไปได้มั้ยคะ
They're probably at the horse station, since those going to Hanyang have to cross this mountain pass they normally stay there a night and leave in the morning.พวกเขาพักที่บ้านรับรองชั่วคราว คนไปเมืองหลวงก็ผ่านทางนี้ทั้งนั้นแหละ ทหารที่มาตอนบ่าย ก็พักอยู่ที่นั้น
You can leave in the morning.พอตอนเช้าหลานต้องกลับไป
We leave in two hours.เราเตรียมออกเดินทางในอีก 2 ชั่วโมง
Tell everybody else. Be ready to leave in half an hour.30 บอกทุกคนให้เตรียมพร้อม ออกเดินทางใน 30 นาที

leave in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, 吩] leave instructions; to order

leave in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลาบวช[v. exp.] (lā būat) EN: take leave in order to enter priesthood FR:
หมักหมม[v.] (makmom) EN: accumulate ; leave in a heap FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leave in
Back to top