ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lean forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lean forward*, -lean forward-

lean forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lean forward (phrv.) เอนไปข้างหลัง Syn. bend forward, incline forward
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep your broom steady, hover for a moment then lean forward slightly and touch back down.ให้ไม้กวาดทรงตัว ลอยตัวอยู่สักครู่ แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อร่อนลง
Just lean forward into the knives with your face.แกต้องใช้หน้าดันมีดไปข้างหน้า
Then you let her lean forward a little until you're just lips' distance away from each other.แล้วให้หล่อนเป็นฝ่ายโน้มตัวเข้ามา อีกนิดจนกระทั่ง... ...ห่างจากกันแค่ริมฝีปากกั้น
Yes, you are. Lean forward and push.แข็งแรงเหมือนกันสิ เอนมาข้างหน้า แล้ว ดัน
Could you just lean forward a bit there, Mercedes?เขยิบมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมครับ\ เมอร์เซดีส
Lean forward a bit and stick your face out.เอียงไปข้างหน้าหน่อย แล้วก็เอาหน้าทาบไว้แบบนั้นแหละ
Lean forward for me, would you?เอนตัวขึ้นอีกสักหน่อยให้ผมได้ไหมครับ
Lean forward. Lean. Smile.ชิดเข้ามาก ชิดอีก ยิ้มซิ
Look her right in the eye. Lean forward.จ้องเข้าไปในตาของหล่อน โน้มตัวเข้าไปใกล้ๆ
Okay, listen to me. Don't lean forward.เกิดบ้าอะไรขึ้น, อย่าเดินมา
I bet if you lean forward, you can reach for them.ถ้าเธอเอื้อมไปข้างหน้า เธอต้องคว้ามาได้บ้างแน่
Okay, I'm gonna need her to lean forward.โอเค ฉันอยากให้เธอก้มตัวมาข้างหน้า

lean forward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸し掛かる;圧し掛かる;伸し掛る[のしかかる, noshikakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to lean on; to weigh on; (2) to bend over; to lean forward
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lean forward
Back to top