ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lay together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lay together*, -lay together-

lay together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay together (phrv.) วางไว้ด้วยกัน See also: วางใกล้กัน Syn. put together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We lay together once and you expect us to never be parted?เรานอนด้วยกันครั้งเดียว และคุณคาดหวังว่าเราจะไม่ได้รับการแยก?
She says I can stay here so we can play together forever and ever.เธอบอกว่าถ้าหนูอยู่ที่นี้ / เราจะเป็นเพื่อนเล่นกันตลอดไป... ...ตลอดไป
You know, if I take this half down, we could play together.นายรู้มั้ยถ้าเอาโต๊ะัฝ่งนี้ลง เราก็เล่นด้วยกันได้
I see. Your invisible friends play together?เข้าใจล่ะ เพื่อนล่องหนของลูก พวกเขาเล่นด้วยกันใช่มั้ย?
These two can play together.สองคนนี้เล่นกันได้เข้าขาดีจริงๆ
Sosuke, let's play together.โซซึเกะ ไปเล่นด้วยกันนะ
Did you and Kyle play together?เธอได้เล่นกับไคล์บ่อยไหม
The whole family used to play together, but these days it's hard to find someone willing to play against me.เราทั้งครอบครัวเคยเล่นด้วยกันนะ แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครจะมาเล่นกับฉันแล้วล่ะ
We should write a screenplay together.บทบรรยายไทยโดย ZAHNMIMRES
We will play together again tonight.เราจะเล่นด้วยกันตอนกลางคืนนะ
It's fun to play together.มันจะสนุกถ้าได้เล่นด้วยกันหน่ะซิ
I'm Sophia. We used to play together.ฉันโซเฟียไง เราเคยเล่นด้วยกันตอนเด็กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lay together
Back to top