ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lay into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lay into*, -lay into-

lay into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay into (phrv.) จู่โจมด้วยกำปั้นหรือคำพูด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lace into, lam into, lash at, let into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't lay into me every time I go against you and then flip it around now.ทุกครั้งที่ฉันต่อต้านคุณ แล้วจะมาพลิกกลับตอนนี้
You'll play into their hands.ถ้าคุณเดิมพันทุกอย่างในหนึ่งการต่อสู้คุณจะเล่นอยู่ในมือของพวกเขา
And how does Luann Delaney play into this?แล้วทำไมลูแอน เดลานี ถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
You high school idiots turned my play into a travesty,นักเรียนม.ปลายโง่เอ๊ย เธอทำละครฉันเป็นเรื่องล้อเลียน
It's gonna play into the wholeมันจะยิ่งเป็นการตอกย้ำเข้าไปอีกว่า
Shirley, what did I tell you? Don't play into her ploy for attention. What does it say?อย่าหลงกลเรียกร้องความสนใจของหล่อนสิ ข้อความว่าไงบ้าง?
The question is, how does Tom Wittman play into this?คำถามคือ ทอม วิทแมนมีส่วนยังไง
But how did Taylor's son play into how the guy died?แล้วบทบาทของลูคัส ต่อการตายของคนนั้นล่ะ

lay into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思う壺にはまる;思う壷にはまる;思うつぼにはまる[おもうつぼにはまる, omoutsubonihamaru] (exp,v5r) to turn out just as one wished; to play into the hands (of)
計略に乗る[けいりゃくにのる, keiryakuninoru] (exp,v5r) to fall into a trap; to play into another's hands

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lay into
Back to top