ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

last for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *last for*, -last for-

last for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
last for (phrv.) ยังคงมีหรือดำเนินต่อไป See also: อยู่ต่อไป, ใช้การได้, ยังมีเพียงพอ Syn. keep till, last till
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An order which will last for 1,000 years!เเละระเบียบจะดํารงอยู่นับพันปี
But that would be a waste of the battery, which might not last for long.แต่มันจะเปลืองถ่านไปเปล่าๆ แต่มันอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้น
When I get shot, it still hurts like hell, but I know it won't last for long.เวลาที่ผมถูกยิง มันยังเจ็บแทบตาย แต่ผมรู้ว่ามันเจ็บไม่นานนักหรอก
Just to create relationships that last for a lifetime.จะสานสัมพันธ์รักให้ดำเนินไปตราบชั่วชีวิต
For marriage is a sacred institution established by God and one that is meant to last for life."การแต่งงานเป็นสถาบันที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า ซึ่งจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิต
She'll set off a military conflict that will last for decades that may never be resolved.เห็นชัดว่าเพียงพอที่จะยั่วโมโหได้. เธอจะทำให้เกิดความดขัดแย้งด้านทหาร ซึงจะยึดเยื้อนับเป็นสิบๆปี
This phone battery won't last for ever.หาเฮลิคอปเตอร์ แบตโทรศัพท์นี่... ไม่อยู่ตลอดไปหรอกนะ
Your short-term memory doesn't even last for three minutes.ความจำระยะสั้นของคุณยังไม่ถึง 3นาทีเลย
And I may not have what it takes to last for long, but that's okay.และฉันไม่ได้อายุยืน แต่ไม่เป็นไร
And that can only last for so long.และนั่นคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำได้
Whatever the hell it was, it didn't last for very long.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม มันได้ผลแค่แป๊ปเดียวเอง
I wanted that feeling to last for as long as it could.อยากให้ความรู้สึกแบบนั้นอยู่ให้นานที่สุด

last for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万古长青[wàn gǔ cháng qīng, ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, 万古长青 / 萬古長青] remain fresh; last forever; eternal

last for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคาดการณ์ที่ผ่านมา[n. exp.] (kān khātkān) EN: last forecast FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า last for
Back to top