ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lapsed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lapsed*, -lapsed-

lapsed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lapsed (adj.) ซึ่งหมดอายุ Syn. ended

lapsed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, 腰椎间盘突出 / 腰椎間盤突出] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc

lapsed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
経過時間[けいかじかん, keikajikan] (n) {comp} elapsed time
経過計時機構[けいかけいじきこう, keikakeijikikou] (n) {comp} elapsed timer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s)
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging
経過時間[けいかじかん, keikajikan] elapsed time
経過計時機構[けいかとけいきこう, keikatokeikikou] elapsed timer

lapsed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พัง[adj.] (phang) EN: broken down ; tumbled down ; collapsed ; destroyed ; in ruins FR: effondré
ประลัย[adj.] (pralai) EN: distroyed ; collapsed FR:
ตึกถล่ม[n. exp.] (teuk thalom) EN: collapsed building FR:

lapsed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandscheibenvorfall {m} [med.]prolapsed intervertebral disc; herniated disc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lapsed
Back to top