ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

land up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *land up*, -land up-

land up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
land up (phrv.) อุดด้วยโคลน Syn. earth up
land up (phrv.) คลุมรากด้วยดิน Syn. earth up
land up (phrv.) กลายเป็น (เมื่อจบ) Syn. end up
land up (phrv.) เสร็จสิ้น Syn. end up
land up (phrv.) มาถึง Syn. end up
land up (phrv.) ได้รับในตอนจบ Syn. fetch up
land upon (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: (เรือ) ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, เข้าเทียบท่า Syn. land on, land in, land up
land upon (phrv.) ชก See also: ต่อย, ตี Syn. plant on
land upon (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ Syn. pack on
land upon (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว, จับผิด Syn. tell off
land upon (phrv.) บังคับให้ยอมรับ Syn. land with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ten acres of land up near Connery, neighbouring my pit.ที่ดินใกล้คอนเนอรี่ 10 เอเคอร์ ติดเหมืองของผม
I only mention this because I've got the real one about to land upstairs.ผมพูดถึงเพราะของจริง กำลังจะลงจอด

land up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าเทียบท่า[v. exp.] (khao thīep ) EN: land upon ; land at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า land up
Back to top