ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lam out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lam out*, -lam out-

lam out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lam out (phrv.) ตีอย่างแรง See also: หวด, เฆี่ยน Syn. hit out, kick out, lash out, strike out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I hope you're ready for me, Tits... 'cause I'm gonna rock out with my cock out... and you're gonna jam out with your clam out.งั้นก็ พี่หวังว่าน้องจะพร้อมแล้วนะ ทิทส์ เพราะว่าพี่พร้อมจะเขย่าไอ้จ้อนพี่ออกมา... แล้วน้องก็จะได้เอาหอยน้องมาร่วมด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lam out
Back to top