ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knock on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knock on*, -knock on-

knock on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock on (phrv.) เคาะให้สัญญาณนักแสดง (การละคร)
knock on (phrv.) เคาะ See also: ตบ Syn. knock at
knock on with (phrv.) มีเพศสัมพันธ์ (กับผู้หญิง) (คำสแลง) Syn. knock off, knock off with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's important. You get it? You knock on my door and you put it in my hand!มันเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจมั๊ย แค่เคาะประตูแล้วส่งให้ผมแค่นั้น
Just knock on my door and leave the suitcase outside.ผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง แค่เคาะประตูแล้วทิ้งกระเป๋าไว้ก็พอ
You don't like me, but you'll talk to me if I knock on your door long enough.คุณไม่ชอบผม แต่อย่างน้อยคุณก็พูดกับผม - ถ้าผมเคาะประตูนานๆ
The door that I know will never open... I won't knock on it eternally.ประตูนั้นผมรู้ดีว่ามันไม่มีวันที่จะเปิด... ผมก็จะไม่เคาะมันหรอก ตลอดไป
So please, if you have something on your mind, knock on my door.ดังนั้น หากใครมีปัญหาอะไร เคาะประตูผมได้เลย
I'll knock on your doors at 7:00 a. m.ฉันจะเคาะประตูตอน 7 โมง
* she looked at me with big brown eyes * [ knock on door ]*เธอมองฉันด้วยดวงตาสีน้ำตาลกลมโต* [ก๊อก ก๊อก]
And now I can't even knock on the door.แล้วตอนนี้ แค่เคาะประตูยังทำไม่ได้เลย
One, two, three, knock on the wall!1,2,3, ใครขยับคนนั้นเป็น!
One, two, three, knock on the wall.1,2,3, ใครขยับคนนั้นเป็น!
# well, some might say that you couldn't lead the way # [ knock on door ] Shelly, wake up.และฉันคิดกับตัวเอง โลกช่างสวยอะไรเช่นนี้ ฉันเห็นท้องฟ้าสีคราม
Okay, stop. I'm coming. [ knock on door ]แกคงจะไม่เข้าใจมันหรอก... ขอโทษนะ คุณจะปิดมันได้มั้ย นี่มันห้องสมุดนะ

knock on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敲门[qiāo mén, ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ, 敲门 / 敲門] knock on a door

knock on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen!

knock on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขกกบาล[v. exp.] (khēk kabān) EN: give s.o. a little knock on the head FR:

knock on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dominoeffekt {m}knock on effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knock on
Back to top