ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knock at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knock at*, -knock at-

knock at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock at (phrv.) ต่อย See also: เคาะ, ตี, ทุบ, ชน, กระแทก Syn. beat at, drum on, hammer at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That night, while I was sitting and wandering why I came back at all, there was a knock at the door.คืนนั้น ขณะที่ผมนั่งเล่นและกำลังแปลกใจ ทำไมในที่สุดผมต้องกลับมา ก็มีเสียงเคาะประตู
(Loud Single Knock at door)- คุณแน่ใจนะ? โอ้, มานี่
Then you'll talk to him? KNOCK AT DOOR Ah, Gaius.งั้นเจ้าจะไปคุยกับเขาใช่ไหม? อ้าา ไกอัส เข้ามาสิ
( Soft knock at door )( Soft knock at door )
I got a couple letters, some phone calls, and then a knock at the door.ฉันได้รับจดหมาย โทรศัพท์ และเสียงเคาะประตู
As Francesca prepared her famous ragu for the inquisitors, she heard a knock at the cathedral door.เตรียมซอสรากุสูตรเด็ดให้ผู้ไต่สวน เธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูโบสถ์
For me. (knock at door) Sheldon, are you busy?ให้ ฉัน เชลด้อน นายยุ่งรึเปล่า
(KNOCK AT DOOR)อีกอย่าง, ถ้าฉันชวนเพื่อนฉัน งานเธอก็ได้เรื่องแล้ว
Makes a lot of sense. [Knock at door]ฟังดูสมเหตุสมผลจังนะ
[Knock at door] Ignore that. I-I want to understand this. How is it different?และเปิดโอกาสให้ผมได้เริ่มต้น มีอนาคตกับแฮนน่าห์

knock at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
門をたたく;門を叩く[もんをたたく, monwotataku] (exp,v5k) (1) to knock at the gate; (2) to request an apprenticeship; to ask to be made a pupil

knock at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคาะประตู[v. exp.] (khǿ pratū) EN: knock at the door FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knock at
Back to top