ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kick out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kick out*, -kick out-

kick out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kick out (phrv.) เตะทิ้งออกไป See also: เตะออกไป
kick out (phrv.) เตะบอลออกจากสนาม
kick out (phrv.) ถูกไล่ออกเพราะมีความผิด Syn. throw out
kick out (phrv.) ทำให้ออกจากบ้าน Syn. throw out
kick out (phrv.) ขับไล่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขับออก, ไล่ออก, ไล่ Syn. expel, throw out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please? You get a kick out of that, don't you?คงถูกใจล่ะสิ ใช่มั้ย
Yes, sir. Go on, boy. Kick out them clods, yes?ค่ะ ไปที่หนุ่ม Kick ออกจากพวกเขา clods, yes?
You'll get a kick out of this.เจ้าจะถูกเฉดหัวออกจากนี่
That means that if you kick out one of our legs, then we all fall.มันหมายถึง พวกเราขาดใครไปซักคน ก็พังกันหมด
You kick out Seita-kun and Se-cchan, and now Uncle Yoshie too!แม่ไล่ เซตะ กับ เซตจัง ไป ตอนนี้อา โยชิ ด้วย!
Put him in jail and kick out his people.เอาตัวมันไปขังคุกแล้วไล่พวกมันออกจากเมือง
Oh, yeah. Yeah, he got a kick out of that, didn't he?เออใช่ ใช่เขาได้เตะออกจากที่ไม่ได้เขา?
I work at this antique book store, and I found a copy, and I just... thought he'd get a kick out of reading it.ฉันทำงานที่ร้านขายของเก่า ในร้านหนังสือ และฉันเจอสำเนา, และฉันแค่... คิดว่า เขาคงจะไม่สนใจที่จะอ่านมัน
Well, he most definitely would have gotten a kick out of it.เออ, เขาอาจจะไม่สนใจมันแน่นอนที่สุดเลย
Because I know you get a kick out of doing things that might get you in trouble.เพราะว่าฉันรู้มาว่านายโดนไล่ออก จากการทำสิ่งที่อาจสร้างเป็นปัญหาไว้
I've just gotten a kick out of watching Jason's escapades with women, you know.หนูเกือบโดนเตะตอนแอบดูเจสัน อึ๊บกับผู้หญิงอ่ะนะ
I think you'll get a kick out of next week's column.ผมว่าคุณต้องชอบคอลัมน์วีคหน้าแน่ๆ

kick out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き出す;たたき出す[たたきだす, tatakidasu] (v5s,vt) to begin to strike; to kick out
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
蹴り出す[けりだす, keridasu] (v5s) to kick out (e.g. someone from a house)
蹴出す[けだす, kedasu] (v5s,vt) to kick out; to cut back (on spending)

kick out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge ; evict ; remove FR: chasser ; repousser ; évincer ; virer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kick out
Back to top