ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep for*, -keep for-

keep for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep for (phrv.) สงวนไว้เพื่อ See also: เก็บไว้เพื่อ, รักไว้เพื่อ Syn. hold for, reserve for, save for
keep for (phrv.) เก็บไว้ใช้จนกระทั่ง See also: เก็บไว้จนกว่า Syn. hold for, reserve for, save for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tony... all the money I make, that you keep for me...โทนี่... เงินทั้งหมดที่นายเก็บไว้ให้ฉัน...
East High is having friends that we'll keep for the rest of our lives.อีสต์ไฮคือการมีเพื่อนที่เราจะเก็บไว้ตลอดชีวิต
Anything you want me to keep for you?มีอะไรที่คุณอยากให้ผมเก็บเอาไว้ ให้คุณบ้างมั้ย?
I keep for special occasions just like this one.เก็บไว้ใช้ในช่วง โอกาสสำคัญ อย่างตอนนี้ไงล่ะ
The special bottle of cognac I keep for the monsignor-- bring it to me.คอนยัคขวดพิเศษ\ที่ฉันเก็บไว้ให้ท่านมงซินญอร์ ไปหยิบมาให้หน่อย
Something here I'm not quite getting Though I try I keep forgettingมีบางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ แม้จะพยายามแค่ไหน แต่ก็หลงลืมมันไป
Oh, boy! I keep forgetting how big this place is.ลืมซะสนิทเลย ว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหน
That's right. I keep forgetting.ที่เหมาะสม ฉันให้ลืม
I keep forgetting that's where you come from.ฉันลืมไปว่าคุณมาจากไหน
Except the drugs. I'm sorry, I keep forgetting.ฉันไม่ต้องการอะไรจากเธอ นอกจากยาเท่านั้น
Oh, right. i keep forgetting you're useless.โอ้ ฉันลืมเรื่อยว่าคุณไม่ได้เรื่อง
The corollary, which you keep forgetting, is that you have to grab any chance for happiness.ผลตามมาคือสิ่งที่นายกำลังลืม คือโอกาศที่นายจะคว้าเอาความสุขเอาไว้ได้

keep for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหน[v.] (naē) EN: treasure ; keep for oneself ; hold onto FR: garder pour soi
เผื่อ[v.] (pheūa) EN: reserve for ; keep for ; save for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep for
Back to top